Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма МАЗЕ БГ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Александровка 50, ап. 2, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204716732, предоставя за ползване на потребителите си електронния магазин djadja.eu, наричан САЙТ. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

1. Описание на услугата

САЙТА е интернет сайт, който дава възможност на потребителите си (Клиент) да извършват поръчки на стоки и услуги. В страницата на всеки предлаган продукт присъства информация за цената, количеството, начина на доставка, описание на характеристиките  и илюстративни снимки, които САЙТЪТ взима от производителят или доставчика на дадения артикул.

2. Регистрация в САЙТА

Регистрацията в сайта е необходима за извършването на покупка, чрез онлайн магазина. Регистрацията е еднократна и е валидна за извършване на многократни поръчки. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която да посочи коректни данни, необходими за финализиране на поръчката и установяване на връзка с търговеца и куриерската фирма, която ще извърши доставката на стоката.

3. Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия и предоставените от мен лични данни да бъдат обработени, с цел получаване на направената поръчка.”, Клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

4. Условия за поръчка на стоки

       Поръчка

       Доставката на стоките става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на доставка на стоката, начин на плащане, email, адрес за доставка и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение на посочения email адрес, че е приета.

       Потвърждение и изпълнение на поръчки

       САЙТЪТ потвърждава по email всяка поръчка, направена и потвърдена от Клиента. САЙТЪТ си запазва правото да не изпълни поръчка, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. САЙТЪТ е задължен да уведоми клиента за това на предоставения телефон или email за връзка.

       Потвърждението на поръчката става в рамките на текущия или на следващия работен ден. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

       Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума с кредитна или дебитна карта, тя се възстановява обратно по картата на клиента.

       Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, САЙТЪТ може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

5. Срок на доставка

   Срокът за доставяне на стоки, поръчани през САЙТА, е от 1 до 5 работни дни. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, САЙТЪТ е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

6. Условия и начини на плащане

      (1) Наложен платеж

       При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

      (2) Банкова карта – от онлайн системата за картови разплащания

       При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.

       Данните, които клиентът следва да попълни при плащане с банкова карта, са:

           Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя)

           Данни за автентикация (За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от Вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете Вашата автентикационна парола).

           Валидиране на кредитна карта

           Всички картодържатели на кредитна / дебитна карта са обект на проверка и оторизиране от издателя на картата. Ако издателят на Вашата карта откаже плащане, или по някаква причина не разреши плащане, Вие ще бъдете уведомен за това незабавно.

           При проверка на искане за поръчани стоки или услуги, ние може да използваме Вашата информация за предотвратяването и разкриването на измами. Една от причините, поради които можем да разкрием Вашия адрес и пощенски код е да се провери IMRG сигнал или предупреждение за сигурност или друга схема за борба с измамите. По всяко време, когато разкриваме Вашата информация, тя ще остане защитена. Ако смятате, че Вашите данни не са верни, може да ги коригирате, съгласно нашата политика за защита на личните данни.

           Защита на картовите данни

           По време на процеса на проверка за автентичност, както и в процеса на обработване на поръчката, САЙТЪТ няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на магазина.

           За предотвратяване на измами, при плащания с карта Visa или MasterCard, ние прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови Организации:

               Сигурността на картовите данни е защитена чрез SSL връзка между нашия сървър и сървъра, обработващ плащането.

               Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждане на CVV код

               В допълнение, за утвърждаването Ви като законен картодържател, нашият сървър на плащане поддържа схеми за разпознаване на автентичността на Visa и MasterCard - Verified by VISA или MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате

7. Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител на избрана от САЙТА куриерската компания. При доставка, клиентът получава стоката, съпроводена с всички необходими документи и подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Преди да се изпълни поръчката, САЙТЪТ си запазва правото да се свърже с Клиента, за потвърждаване на заявката. САЙТЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването и, като разходите са за сметка на Търговеца.

8. Гаранционни условия

Предлаганите от САЙТА артикули имат 24 месеца гаранция за дефекти, валидна от датата на доставка. Някои артикули, на които това е изрично обявено, се предлагат с по-дълъг гаранционен срок и/или с разширена гаранция. При проблем с дефектирал продукт, САЙТЪТ го подменя с НОВ или възстановява сумата за него на Клиента. Клиентът доставя дефектиралия продукт за своя сметка, а САЙТЪТ поема транспортните разходи за неговата подмяна. В случай, че Клиентът върне изправен продукт, САЙТЪТ го връща обратно към клиента.

9. Поискани търговски съобщения

Чрез регистрацията си в САЙТА и предоставяне на своя имейл адрес, клиентите декларират своето съгласие да получават търговски съобщения по имейла свързана с обработването на направените поръчки и/или свързани с поръчаните стоки промоционални предложения. По тази дефиниция получените имейли са ПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ.

10. Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупена от него стока в четиринадесет дневен срок (14дни), след получаване на продукта. Клиентът може да върне стоката лично или по куриер за сметка за собствена сметка до адрес, посочен от САЙТА. Необходимо е Клиентът да уведоми САЙТА за намерението си да върне закупената стока и да го уведоми за начина, по който ще върне закупената стока. Клиентът може да заяви връщането на стоката, изпращайки известие с нужната информация по email на адрес info@djadja.eu или на посоченият в страницата за контакти на САЙТА телефонен номер. Клиентът се задължава да върне стоката в 14 дневен срок, от датата на заявяване на желанието си да върне закупената стока. Върната стока трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, без неоправдано забавяне в 14 дневен срок от получаването на стоката по посочена от него банкова сметка. В случай, че клиентът е платил с банкова карта, сумата се възстановява по същата банкова сметка и карта, от която е постъпило плащането. При връщане на стоката в недобър търговски вид, с липси или с видимо намалено съдържание, САЙТЪТ има право да откаже връщането на стоката или да предложи на Клиента частично възстановяване на заплатената сума.

11. Защита на личните данни

Предоставените от Клиента лични данни се съхраняват в базата данни на САЙТА в криптиран вид с ограничен достъп. Данните могат да бъдат предоставени единствено на доставчика и/или куриерската фирма, отговорни за доставката на направената поръчка. 

Може да се запознаете с пълните условия за съхранение и обработване на Вашите лични данни от следния документ: https://www.djadja.eu/privacy-policy

12. Други

Цените на стоките, предлагани САЙТА, са с ДДС. Цените и наличностите в САЙТА се актуализират ежедневно. САЙТА си запазват правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

САЙТЪТ не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на САЙТА или свързаните и предоставяни чрез САЙТА услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на САЙТА, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до САЙТА по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

САЙТЪТ може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез САЙТА, потребителят се съгласява и приема, че САЙТЪТ не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в САЙТА по никакъв начин не означава, че САЙТЪТ одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на САЙТА към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.  

САЙТЪТ има право по всяко време да променя съдържанието на интернет страницата и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия се публикуват на САЙТА и са достъпни за всички потребители.

13. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. Значимостта на несъответствието;

3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

  Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

  Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. Намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

  Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.